top of page
photo site Guy DEBLUTS.jpg

Guy DEBLUTS

Avocat au Barreau (actuellement francophone) de Bruxelles depuis le 1er décembre 1975, Guy DEBLUTS vous conseille dans la plupart des matières de droit civil et, principalement, en droit locatif, en droit de la copropriété et en droit commercial.

Guy DEBLUTS est diplômé de l'Université Catholique de Louvain ainsi que de l'Université de Leiden, aux Pays-Bas, où il a obtenu un certificat de droit international en 1974.


Guy DEBLUTS vous reçoit et défend vos intérêts en français et en néerlandais.

*****


Guy DEBLUTS, Advocaat bij de (thans Franstalige) Balie te Brussel sinds 1 december 1975, geeft advies in de meeste takken van het burgerlijk recht, voornamelijk het huurrecht, het medeëigendomsrecht en het handelsrecht.


Guy DEBLUTS is afgestudeerd aan de Université Catholique de Louvain, alsook aan de Universiteit te Leiden, in Nederland, waar hij in 1974 een getuigschrift internationaal recht behaald heeft.


Guy DEBLUTS ontvangt u en verdedigt uw belangen in het Frans en in het Nederlands.

Guy DEBLUTS: À propos
bottom of page